برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ما

برای حفظ لبخند آنها ..

کسب و کار موفق تر از ایجاد سود است. این همچنین در مورد ایجاد یک تصور واقعی و تأثیر مثبت بر جامعه است.

ما به عنوان یک رهبر در تجارت تجارت الکترونیک ، ما همچنین یک شرکت مسئول هستیم که می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که خرید آنلاین باعث ایجاد توسعه پایدار و اجتماعی به کشورهای آفریقایی می شود.

ما این تعهد را برای کارمندان ، مشتریان و شرکای خود تقویت کرده ایم و محصولات زیر را برای فروش تولید کرده ایم که درآمد این محصولات در آفریقا صرف می شود تا:

  • از آموزش حمایت کرده و بیسوادی را ریشه کن کنید.
  • در ریشه کن کردن فقر و گرسنگی شدید کمک کنید.
  • حمایت از بخش بهداشت با کاهش مرگ و میر کودکان و بیماریهای مبارزه با.

با خرید این محصولات مشارکت و مشارکت در دستیابی به این اهداف نجیب را داشته باشید.